Genel Kurul Çağrısı

Derneğimizin olağanüstü genel kurulu 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 17:00’de Dernek merkezimizde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda genel kurul toplantısı; 7 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 17:00’de aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Değerli Kurucu Üyelerimiz,
Tüzüğümüz ve Dernekler Kanunu gereği, derneğimizin olağanüstü genel kurulu 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 17:00’de Dernek merkezimizde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda genel kurul toplantısı; 7 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 17:00’de aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Saygılarımızla

EKYDS Derneği Yönetim Kurulu


Gündem;
• Açılış ve Yoklama
• Başkanlık Divanı Seçimi
• İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
• Tüzük değişiklik önerisinin görüşülmesi ve oylanması
• Dilekler ve Temenniler
• KapanışDernek merkezimiz;
Mandıra Caddesi, No:2, Konak İş Merkezi, B Blok, Kat:2, Daire:24
Hasanpaşa, Kadıköy, İstanbul